หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร ติดต่อ   แบบสอบถาม
 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ระบบส่งเอกสารอิเลคทรอนิคส์
ตรวจสอบข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
Elevated Heliport
ชมรมนักบินตำรวจ
 
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
 
97532
นับตั้งแต่วันที่
6 มีนาคม 2556
 
28 มิถุนายน 2560
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
โครงสร้างองค์กร
 
ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ
 
พ.ต.อ.วีระชัย  ชุ่มเทศสร
รอง ผบก.บ.ตร.
พ.ต.อ.สุนทร   พิศปั้น
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ(๑)
พ.ต.อ.นิพนธ์  สิกขเจริญ
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ(๒)
พ.ต.อ.กลวัชร์  บุตรโพธิ์ศรี
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ(๓)
พ.ต.อ.เกษม  ลักษณะวิมล
หัวหน้าฝ่ายกิจการพิเศษ(๔)
พ.ต.อ.ไวยวุฒิ  ค้าแก้ว
หัวหน้างานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย
พ.ต.อ.ศิระ  ยินเจริญ
หัวหน้างานนิรภัยการบิน กลุ่มงานการบิน
พ.ต.อ.ณรงค์   เอี่ยมสม
หัวหน้างานถวายความปลอดภัย
พ.ต.ท.ขจรยุทธ  อนันนับ
รองหัวหน้างานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย
พ.ต.ท.บัณฑิต  แก้วมงคล
รองหัวหน้างานนิรภัยการบิน กลุ่มงานการบิน
พ.ต.ท.ปรัชญา  ไชยวงศ์
รองหัวหน้างานนิรภัยการบิน กลุ่มงานการบิน
 
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Activities กิจกรรมตำรวจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...