หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร ติดต่อ

ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน

 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ประวัติ
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
ชมรมนักบินตำรวจ
Elevated Heliport
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการอากาศยานกองบินตำรวจ
E-Tpad Exam
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
Personal in Charge
ค้นหาที่หมาย
 
764880
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
18 มกราคม 2563
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
ReadMore...  
ภ.จว.ตราด บูรณการความร่วมมือดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
ภ.จว.ตราด บูรณการความร่วมมือดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่   
พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ได้ร่วมบูรณาการหน่วยงานในการจัดการจราจรและดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
อ่านรายละเอียด...
แผนบูรณาการนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา
แผนบูรณาการนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา   
วันนี้ (6 ธ.ค.62) กองบินตำรวจได้รับเชิญจากเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุม
อ่านรายละเอียด...
แบบคำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ Bell 412
แบบคำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ Bell 412   
ฝ่ายกิจการพิเสษ งกบ.บ.ตร. ได้จัดทำแบบ คำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ AS365 (C.G.) ในรูปไฟล์ excel สำหรับวางแผนการบิน
อ่านรายละเอียด...
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๑๖๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ กองบินตำรวจ
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๑๖๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ กองบินตำรวจ   

อ่านรายละเอียด...
สัมมนา เรื่องความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือของประเทศไทยสู่สากล
สัมมนา เรื่องความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือของประเทศไทยสู่สากล   
วันนี้ (12 พ.ย.62) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนา
อ่านรายละเอียด...
แบบคำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ AS365
แบบคำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ AS365   
ฝ่ายกิจการพิเสษ งกบ.บ.ตร. ได้จัดทำแบบ คำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ AS365 (C.G.) ในรูปไฟล์ excel สำหรับวางแผนการบิน
อ่านรายละเอียด...
โปรแกรม Simulate EFIS (IDU-680)
โปรแกรม Simulate EFIS (IDU-680)   
ดาวน์โหลด โปรแกรม Simulate EFIS (IDU-680) สำหรับ ฮ.เบลล์ 412
อ่านรายละเอียด...
คู่มือปฏิบัติสำหรับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ฮ.AS365
คู่มือปฏิบัติสำหรับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ฮ.AS365   
Key Success สำหรับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับ ฮ.แบบ AS365
อ่านรายละเอียด...
    RSS Feed  
ReadMore...  
ร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อเจ้าอาวาสพระครูสุนทรกิจจารักษ์ ๘๔ ปี และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนงานสร้างพระเจดีย์ก้าวสู่ความสำเร็จ
ร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อเจ้าอาวาสพระครูสุนทรกิจจารักษ์ ๘๔ ปี และ...   

 
ประชุมฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
ประชุมฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน บ.ตร....   
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๗  เวลา ๑๕.๐๐ น.ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดการประชุมหน่วยเพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
 
การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ...   
เมื่อวันที่ 27ก.พ.2557 กองบินตำรวจได้จัดการฝึกซ้อมเสมือนจริงในสถานการ์ฉุกเฉิน...
 
การฝึกข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤติ
การฝึกข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤติ...   

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗.(งาน๗) ร่วมกับจัดการฝึกอบรมการเคลื่อนย้ายบุคคลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอากาศยาน...
 
ฝึกซ้อมการค้นหาและกู้ภัย บ.ตร.ครั้งที่ ๒
ฝึกซ้อมการค้นหาและกู้ภัย บ.ตร.ครั้งที่ ๒...   
 
เอฟบีไอดูงานฝึกซ้อมควบคุมม็อบ
เอฟบีไอดูงานฝึกซ้อมควบคุมม็อบ...   
 
ReadMore...  
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๔/๒๕๖๓ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้รองผู้บังคับการ กองบินตำรวจ     
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๑๘๔๖/๒๕๖๑ เรื่อง มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ     
คำสั่ง บ.ตร.ที่ ๕๗๖/๒๕๖๑ เรื่องมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มงานการบิน บ.ตร.     
คำสั่ง สำนักงำนตำรวจแห่งชำติ ที่ ๕๙๙ / ๒๕๖๐ กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าความรับผิดชอบให้ จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ปรึกษา (สบ ๑๐) ที่ปรึษาพิเศษสำนักงำนตำรวจ แห่งชาติ ผู้ช่วยผู้บัญชาตำรวจแห่งชาติ และ รองจเรตำรวจแห่งชำติ (สบ ๙)      
แผนการมอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 599/61     
แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2559     
แผน บ.ตร. ระยะ 5 ปี ตามร่างแผนเศรษฐกิจ ฉบับ 12     
ร่างแผนกองบินตำรวจ 2560     
แผนงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี ทำใหม่     
ReadMore...  
ประกันสุขภาพที่ไหนดี    โดย : LEE    2/67   
Nav air SOP    โดย : tony perira    2/106   
50 years gone by     โดย : tony    2/52   
แหล่งขายของขวัญปีใหม่ 2020    โดย : Got    1/130   
แนะนำร้านขายของขวัญให้ผู้ใหญ่    โดย : ผู้ใหญ่ลี    2/382   
รับเหมาต่อเติม รีโนเวทบ้าน ออกแบบตกแต่งภายใน    โดย : Renovate    1/297   
ขออนุญาตแนะนำของขวัญขึ้นบ้านใหม่ค่ะ    โดย : นุ๊ก    1/788   
อยากบอกรัก    โดย : เบิร์ด    4/358   
test    โดย : test    2/285   
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...