หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร ติดต่อ

ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน

 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ประวัติ
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
ชมรมนักบินตำรวจ
Elevated Heliport
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการอากาศยานกองบินตำรวจ
E-Tpad Exam
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
Personal in Charge
ค้นหาที่หมาย
 
759646
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
12 ธันวาคม 2562
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
กิจกรรมตำรวจ
ร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อเจ้าอาวาสพระครูสุนทรกิจจารักษ์ ๘๔ ปี และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนงานสร้างพระเจดีย์ก้าวสู่ความสำเร็จ
ร่วมงานวันอายุวัฒนมงคล หลวงพ่อเจ้าอาวาสพระครูสุนทรกิจจารักษ์ ๘๔ ปี และทอดผ้าป่าสามัคคีสมทบทุนงานสร้างพระเจดีย์ก้าวสู่ความสำเร็จ   

อ่านรายละเอียด...
ประชุมฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน บ.ตร.
ประชุมฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน บ.ตร.   
เมื่อวันที่ ๒๑ พ.ค. ๕๗  เวลา ๑๕.๐๐ น.ฝ่ายกิจการพิเศษได้จัดการประชุมหน่วยเพื่อแจ้งข้อราชการและรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยในสังกัด พร้อมรับฟังปัญหา เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข
อ่านรายละเอียด...
การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557
การฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557   
เมื่อวันที่ 27ก.พ.2557 กองบินตำรวจได้จัดการฝึกซ้อมเสมือนจริงในสถานการ์ฉุกเฉิน...
อ่านรายละเอียด...
การฝึกข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤติ
การฝึกข้าราชการตำรวจเพื่อเตรียมพร้อมรองรับสถานการณ์วิกฤติ   

เมื่อวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๗.(งาน๗) ร่วมกับจัดการฝึกอบรมการเคลื่อนย้ายบุคคลและช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอากาศยาน...
อ่านรายละเอียด...
ฝึกซ้อมการค้นหาและกู้ภัย บ.ตร.ครั้งที่ ๒
ฝึกซ้อมการค้นหาและกู้ภัย บ.ตร.ครั้งที่ ๒   
อ่านรายละเอียด...
เอฟบีไอดูงานฝึกซ้อมควบคุมม็อบ
เอฟบีไอดูงานฝึกซ้อมควบคุมม็อบ   
อ่านรายละเอียด...
ฝึกซ้่อมยุทธวิธีตำรวจให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ( commando) กองปราบปราม
ฝึกซ้่อมยุทธวิธีตำรวจให้แก่หน่วยปฏิบัติการพิเศษ( commando) กองปราบปราม   
อ่านรายละเอียด...
ฝึกซ้อมการค้นหาและกู้ภัย บ.ตร.ครั้งที่ ๑
ฝึกซ้อมการค้นหาและกู้ภัย บ.ตร.ครั้งที่ ๑   
อ่านรายละเอียด...
ประชุมแนวทางการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศส่ง โรงพยาบาลตำรวจ
ประชุมแนวทางการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยทางอากาศส่ง โรงพยาบาลตำรวจ   
อ่านรายละเอียด...
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกองบินตำรวจอย่างเป็นระบบ พ.ศ.2555
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกองบินตำรวจอย่างเป็นระบบ พ.ศ.2555   
อ่านรายละเอียด...
 ภาพกิจกรรมบินสำรวจวางแผนป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะน้ำท่วม
ภาพกิจกรรมบินสำรวจวางแผนป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในภาวะน้ำท่วม    
อ่านรายละเอียด...
ภาพกิจกรรมการช่วยเหลือข้าราชกาตำรวจกองบินตำรวจในสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนเผชิญเหตุในภาวะอุทกภัยใหญ่
ภาพกิจกรรมการช่วยเหลือข้าราชกาตำรวจกองบินตำรวจในสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนเผชิญเหตุในภาวะอุทกภัยใหญ่   
อ่านรายละเอียด...
พล.ต.ท.ดนัยธร วงศ์ไทย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กศ ๒)พร้อมคณะเดินทางโดย ฮ.ของ บ.ตร.เยี่ยมเยียนและนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี
พล.ต.ท.ดนัยธร วงศ์ไทย ผู้ช่วย ผบ.ตร.(กศ ๒)พร้อมคณะเดินทางโดย ฮ.ของ บ.ตร.เยี่ยมเยียนและนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมอบแก่พี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย จังหวัดลพบุรี    
อ่านรายละเอียด...
สอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง ช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ เมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๔
สอบคัดเลือกข้าราชการตำรวจเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ตำแหน่ง ช่างอากาศยาน กองบินตำรวจ เมื่อ ๓๑ ก.ค.๕๔   
อ่านรายละเอียด...
ฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานและเรือที่ประสบภัย ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๔ (SAREX'2011)
ฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลือ อากาศยานและเรือที่ประสบภัย ครั้งที่ ๓๑ ประจำปี ๒๕๕๔ (SAREX'2011)   
อ่านรายละเอียด...
สนับสนุนภารกิจจับกลุ่มคนร้าย ผลิต ค้า ยาบ้า ภาคเหนือ
สนับสนุนภารกิจจับกลุ่มคนร้าย ผลิต ค้า ยาบ้า ภาคเหนือ   
อ่านรายละเอียด...
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔
พิธีทำบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๔    
อ่านรายละเอียด...
งานฝึกซ้อมช่วยเหลือกู้ภัยนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔
งานฝึกซ้อมช่วยเหลือกู้ภัยนักท่องเที่ยวในสถานการณ์ฉุกเฉิน ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔   
อ่านรายละเอียด...
พล.ต.ท.อัมรินทร์  อัครวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.( บร ๒๒)ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการกองบินตำรวจ
พล.ต.ท.อัมรินทร์ อัครวงษ์ ผู้ช่วย ผบ.ตร.( บร ๒๒)ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายแก่ข้าราชการกองบินตำรวจ   
อ่านรายละเอียด...
ศึกษาดูงานหอบังคับการบินสุวรรณภูมิและบริษัทวิทยุการบิน
ศึกษาดูงานหอบังคับการบินสุวรรณภูมิและบริษัทวิทยุการบิน   
อ่านรายละเอียด...
ภาพงานวันสถาปนากองบินตำรวจ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓
ภาพงานวันสถาปนากองบินตำรวจ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๓    

อ่านรายละเอียด...
งาน SAREX'2010 ณ อุดรธานี กรมการบินพลเรือนเลือกจังหวัดอุดรฯเจ้าภาพจัดงาน SAREX 2010 ครั้งแรกในภาคอีสาน
งาน SAREX'2010 ณ อุดรธานี กรมการบินพลเรือนเลือกจังหวัดอุดรฯเจ้าภาพจัดงาน SAREX 2010 ครั้งแรกในภาคอีสาน   

อ่านรายละเอียด...
พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553
พิธีลงนามคำรับรองปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2553    

อ่านรายละเอียด...
พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2553
พิธีทำบุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2553    

อ่านรายละเอียด...
โครงการดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการดำเนินชีวิตตามเศรษฐกิจพอเพียง    

อ่านรายละเอียด...
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน
พิธีประดับยศข้าราชการตำรวจชั้นประทวน    

อ่านรายละเอียด...
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2553
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี ประจำปี 2553    

อ่านรายละเอียด...
พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบินตำรวจ ครบปีที่ 40 ประจำปี พ.ศ.2552
พิธีวันคล้ายวันสถาปนากองบินตำรวจ ครบปีที่ 40 ประจำปี พ.ศ.2552    

อ่านรายละเอียด...
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...