หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร ติดต่อ

ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน

 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ประวัติ
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
ชมรมนักบินตำรวจ
Elevated Heliport
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการอากาศยานกองบินตำรวจ
E-Tpad Exam
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
Personal in Charge
ค้นหาที่หมาย
 
764880
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
18 มกราคม 2563
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
ผลงาน
ปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่
ปฏิบัติการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวของหน่วยบินตำรวจจังหวัดเชียงใหม่   
ถือเป็นที่สุดของการบริการของตำรวจไทย ภายใต้คำขวัญของ ผบ.ตร.ที่ว่า "  บริการดุจญาติ พิทักษ์ราษฎร์ดุจครอบครัว " ปฏิบัติการเริ่มจากนายซาบุ นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น นักเล่นร่มร่อน เข้ามาฝึกที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ประสบอุบัติเหตุอากาสสาหัส แต่ด้วยความช่วยเหลือ ที่มีประสิทธิภาพ ตลอดการวางแผนและมีการฝึกซ้อม อยู่ตลอด ทำให้สามารถช่วยเหลือนายซาบุฯ ด้วยความรวดเร็ว ปลอดภัย สมควรได้รับการชมเชยจากประชาชนและ ผู้บังคับบัญชา โดยกว้าง ปฏิบัติการ เมื่อ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๔  
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจากอุทกภัยที่จังหวัด สุราษฎร์ธานี   

ปฏิบัติการหนึ่งที่เป็นที่ความภาคภูมิใจแก่กองบินตำรวจ คือ การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยธรรมชาติในกรณีต่างๆ เช่น อุทกภัยที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นวงกว้าง รวมทั้งหน่วยบินตำรวจจังหวัดสุราษฎรธานีเอง เช่นกัน ปฏิบัติการเมื่อ ๑ - ๑๐ เมษายน ๒๕๕๔

อ่านรายละเอียด...
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประกวด Web Design contest สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประกวด Web Design contest สำนักงานตำรวจแห่งชาติ   

ด้วย ตร.ได้จัดให้มีการประกวด Website ของหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อสร้างความเข้าใจอันดี และเผยแพร่ข้อมูลให้แก่ข้าราชการตำรวจได้รับทราบข้อมูลที่ รวดเร็ว ผลการประกวดโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เมื่อ วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๒ปรากฎว่า เว็บไซต์กองบินตำรวจได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๑ ในส่วนของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการฝึกเคลื่อนย้ายกำลังพลทางอากาศ ศชต.
ปฏิบัติการฝึกเคลื่อนย้ายกำลังพลทางอากาศ ศชต.   
เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ บ.ตร. ร่วมกับ ศชต.จัดการฝึกร่วมการใช้กำลังทางอากาศให้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน ผลการฝึกเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถผ่านการฝึกในระดับดี สามารถนำความรู้ความสามารถไปใช้ในการปฏิบัติงานที่หน่วยของตน
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการกู้ภัยอาคารเพลิงไหม้ ตึกนรก อาคารซอยวัดตะพาน
ปฏิบัติการกู้ภัยอาคารเพลิงไหม้ ตึกนรก อาคารซอยวัดตะพาน   
เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๗ เกิดเหตุเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์สูง 7 ชั้น 3 คูหา เลขที่ 121/4 ซอยวัดตะพาน ถ.ราชปรารภ แขวงมะกะสัน เขตราชเทวี กทม ซึ่งเป็นโรงงานเย็บเสื้อผ้า ชื่อ บริษัท พี.เอ็ม.คอมพิ้งค์ จำกัด รวมทั้งใช้เป็นที่พักอาศัยด้วย พ.ต.อ.วิชัย ส้มแก้ว นักบินประจำเฮลิคอปเตอร์ หมายเลข 2601 พร้อมพ.ต.ต.อโณทัย บวชสันเทียะ ช่างเครื่องประจำเฮลิคอปเตอร์ ร.ต.อ.สมชาย แสวงกิจนักบินและวิทยากรพิเศษ จ.ส.ต.กิตติพงษ์ คามะปะใน เจ้าหน้าที่กู้ภัย จ.ส.ต.อำนวย นรารักษ์ เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่โรยตัวลงมาช่วยเหลือ จ.ส.ต.ภัทรกฤตย์ ดีทองอ่อน เจ้าหน้าที่กู้ภัยกองบินตำรวจ ส.ต.อ.วิโรจน์ กมลศักดิ์ดาวิกุล ช่างเครื่อง และนายศุภวคี สอนอาจ อาสาศูนย์กู้ชีพนเรนทร ร่วมปฏิบัติการกู้ภัย ช่วยเหลือ สามารถช่วยเหลือผู้ติดอยู่ในอาคาร และช่วยเหลือผู้บาดเจ็บได้เป็นจำนวนมาก
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการสาธิตการช่วยเหลือกู้ภัยนักท่องเที่ยวกรณีประสบอุบัติเหตุ
ปฏิบัติการสาธิตการช่วยเหลือกู้ภัยนักท่องเที่ยวกรณีประสบอุบัติเหตุ   
กอ บินตำรวจ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จัดการฝึกร่วมกู้ภัยทางทะเลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักาษความปลอดภัยแก่นักท่อง เที่ยวในจังหวัดชายทะเล อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ณ หาดชะอำ จ.เพชรบุรี
 
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ
ปฏิบัติการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ   
กองบินตำรวจ ได้จัดตั้งทีมเฉพาะกิจในการฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยรวบรวมบุคลากร และอุปกรณ์ช่วยเหลือกู้ภัยที่ทันสมัย สำหรับการช่วยเหลือผู้ประบภัยในเหตุต่างๆ พร้อมกันได้เข้าร่วมการฝึกทางยุทธวิธี เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีความคุ้นเคยกับอุปกรณ์ดังกล่าว
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่
ปฏิบัติการช่วยเหลือเหตุอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่   
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2553 เฮลิคอปเตอร์ประจำหน่วยบินตำรวจ สงขลา ยะลา ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่จังหวัด สงขลา ผz ผลการ zผ
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการภารกิจร่วมการฝึกทางทะเล ระหว่างตำรวจน้ำ กองบินตำรวจ และหน่วยปราบปรามโจรกรรมทางทะเลของญี่ปุน
ปฏิบัติการภารกิจร่วมการฝึกทางทะเล ระหว่างตำรวจน้ำ กองบินตำรวจ และหน่วยปราบปรามโจรกรรมทางทะเลของญี่ปุน   
กองบินตำรวจ ตำรวจน้ำ และหน่วยปราบปรามโจรกรรมทางทะเลของญี่ปุน ได้ร่วมกันฝึกการป้องกันการโจรกรรมอันเป็นโจรสลัด และจี้เรือสินค้า
อ่านรายละเอียด...
	 ปฏิบัติการฝึกร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสบภัยทางทะเล
ปฏิบัติการฝึกร่วมกับตำรวจท่องเที่ยว ในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวประสบภัยทางทะเล    
กอง บินตำรวจ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จัดการฝึกร่วมกู้ภัยทางทะเล โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักาษความปลอดภัยแก่นักท่อง เที่ยวในจังหวัดชายทะเล อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ณ หาดแม่รำพึง อ.เมือง จ.ระยอง
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจนำแกนนำ นปช.ควบคุมตัวไปยังกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจนำแกนนำ นปช.ควบคุมตัวไปยังกองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี    
กองบินตำรวจรับภารกิจนำแกนนำกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่ง ชาติ หรือ นปช. จำนวน 6 คน ไปควบคุมตัวต่อที่ กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ ค่ายนเรศวร เมื่อวันที่ 19 พ.ค.2553 เวลา 16.40 น.
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการในภารกิจการประชุมอาเซียนซัมมิท +3 +6
ปฏิบัติการในภารกิจการประชุมอาเซียนซัมมิท +3 +6    
กองบินตำรวจได้รับคำสั่งปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจการประชุมอาเซียนซัมมิท ณ รร.โรยัลคลิฟ พัทยา จว.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 9 - 12 เม.ย.52
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการค้นหานักบินที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกกลางป่าเขาใหญ่
ปฏิบัติการค้นหานักบินที่ประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกกลางป่าเขาใหญ่    
หนึ่งในภารกิจ คือช่วยเหลือ และค้นหาร อากาศยานประสบเหตุในกรณีต่างๆ (กรณีเหตุเกิด เมื่่อ 9 ต.ค.50)
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจส่งเสบียงและกำลังของ กก.ตชด.14
ปฏิบัติการสนับสนุนภารกิจส่งเสบียงและกำลังของ กก.ตชด.14    
ภารกิจหลักในพันธกิจของกองบินตำรวจ หน่วยบินตำรวจหัวหิน
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์สึนามิ
ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์สึนามิ    
ฮ.จาก กองบินตำรวจ ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนจากเหตุการณ์สึนามิ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.2547
อ่านรายละเอียด...
ปฏิบัติการรับผู้ป่วยที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน
ปฏิบัติการรับผู้ป่วยที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตระเวนชายแดน   

ภารกิจรับผู้ป่วยที่ฐานปฏิบัติการตำรวจตะเวนชายแดน ที่ฐานปฏิบัติการ เนิน 1115 บ.ป่าแด็ง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี

อ่านรายละเอียด...
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...