หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร ติดต่อ

ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน

 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ประวัติ
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
ชมรมนักบินตำรวจ
Elevated Heliport
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการอากาศยานกองบินตำรวจ
E-Tpad Exam
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
Personal in Charge
ค้นหาที่หมาย
 
764880
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
18 มกราคม 2563
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
ข่าวประชาสัมพันธ์
ภ.จว.ตราด บูรณการความร่วมมือดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
ภ.จว.ตราด บูรณการความร่วมมือดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่   
พล.ต.ต.ธวัชชัย นาคฤทธิ์ ผบก.ภ.จว.ตราด ได้ร่วมบูรณาการหน่วยงานในการจัดการจราจรและดูแลนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่
อ่านรายละเอียด...
แผนบูรณาการนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา
แผนบูรณาการนักท่องเที่ยวเมืองพัทยา   
วันนี้ (6 ธ.ค.62) กองบินตำรวจได้รับเชิญจากเมืองพัทยาเข้าร่วมประชุม
อ่านรายละเอียด...
แบบคำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ Bell 412
แบบคำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ Bell 412   
ฝ่ายกิจการพิเสษ งกบ.บ.ตร. ได้จัดทำแบบ คำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ AS365 (C.G.) ในรูปไฟล์ excel สำหรับวางแผนการบิน
อ่านรายละเอียด...
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๑๖๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ กองบินตำรวจ
คำสั่งกองบินตำรวจที่ ๑๖๑๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานประสานงานค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางอากาศ กองบินตำรวจ   

อ่านรายละเอียด...
สัมมนา เรื่องความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือของประเทศไทยสู่สากล
สัมมนา เรื่องความร่วมมือในการค้นหาและช่วยเหลือของประเทศไทยสู่สากล   
วันนี้ (12 พ.ย.62) สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนา
อ่านรายละเอียด...
แบบคำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ AS365
แบบคำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ AS365   
ฝ่ายกิจการพิเสษ งกบ.บ.ตร. ได้จัดทำแบบ คำนวณจุดถ่วงดุล เฮลิคอปเตอร์ AS365 (C.G.) ในรูปไฟล์ excel สำหรับวางแผนการบิน
อ่านรายละเอียด...
โปรแกรม Simulate EFIS (IDU-680)
โปรแกรม Simulate EFIS (IDU-680)   
ดาวน์โหลด โปรแกรม Simulate EFIS (IDU-680) สำหรับ ฮ.เบลล์ 412
อ่านรายละเอียด...
คู่มือปฏิบัติสำหรับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ฮ.AS365
คู่มือปฏิบัติสำหรับแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน ฮ.AS365   
Key Success สำหรับการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน สำหรับ ฮ.แบบ AS365
อ่านรายละเอียด...
ฐานข้อมูลสนามเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง (Elevated Helipad)
ฐานข้อมูลสนามเฮลิคอปเตอร์บนอาคารสูง (Elevated Helipad)   

ฝ่ายกิจการพิเศษ บ.ตร. ได้จัดทำฐานข้อมูล...

อ่านรายละเอียด...
ฝ่ายกิจการพิเศษ บ.ตร.เปิดเกมรุกการบินเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ
ฝ่ายกิจการพิเศษ บ.ตร.เปิดเกมรุกการบินเพื่อดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวตามจุดต่างๆ   
ฝ่ายกิจการพิเศษ บ.ตร.เปิดแผนการฝึกในการอำนวยความปลอดภัยนักท่องเที่ยว...
อ่านรายละเอียด...
Application android ฐานข้อมูลสนับสนุนระบบแจ้งสถานการณ์วิกฤติ
Application android ฐานข้อมูลสนับสนุนระบบแจ้งสถานการณ์วิกฤติ   
ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ ได้พัฒนาระบบงาน
อ่านรายละเอียด...
ฐานข้อมูลการหาพิกัดตำแหน่ง GISสำหรับการบิน
ฐานข้อมูลการหาพิกัดตำแหน่ง GISสำหรับการบิน   
การพัฒนาฐานข้อมูลเชื่อมโยง interface เป็นหนึ่งในพันธะสัญญาในการพัฒนาองค์กรสู่ความเป็นเลิศ
อ่านรายละเอียด...
พัฒนาองค์ความรู้ สู่แนวทางการเป็น POLICE 4.0
พัฒนาองค์ความรู้ สู่แนวทางการเป็น POLICE 4.0   
การพัฒนาองค์ความรู้ตามแนวทาง POLICE 4.0...
อ่านรายละเอียด...
พระราชพิธีบรมราชภิเษก
พระราชพิธีบรมราชภิเษก   
ด้วยสำนักพระราชวังได้เผยแพร่ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ...
อ่านรายละเอียด...
โครงการพัฒนา Application มือถือ สำหรับระบบปฏิบัติการ android และ การพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) สำหรับงานค้นหา ช่วยเหลือ และกู้ภัย กองบินตำรวจ
โครงการพัฒนา Application มือถือ สำหรับระบบปฏิบัติการ android และ การพัฒนาระบบบัญชาการเหตุการณ์ (ICS) สำหรับงานค้นหา ช่วยเหลือ และกู้ภัย กองบินตำรวจ   
ฝ่ายกิจการพิเศษ งกบ.บ.ตร. ได้ร่วมกันพัฒนา และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ...
อ่านรายละเอียด...
ฐานข้อมูล elevated Helipad กรุงเทพมหานคร
ฐานข้อมูล elevated Helipad กรุงเทพมหานคร   
จากนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการสร้างฐานข้อมูลร่วมกันเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพ
อ่านรายละเอียด...
การบริหารการฝึกอบรมวิกฤตการณ์เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ (กรส.๖๒)
การบริหารการฝึกอบรมวิกฤตการณ์เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ (กรส.๖๒)   
กรมการสรรพกำลังกลาโหมจัดการฝึกอบรมวิกฤตการณ์เพื่อการฝึกการระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี ๒๕๖๒ (กรส.๖๒)ระหว่าง ๑๗ - ๒๑ ธ.ค.๖๑ ณ โรงแรม เพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จ.นนทบุรี
อ่านรายละเอียด...
พัฒนาฐานข้อมูลประวัติบุคคล
พัฒนาฐานข้อมูลประวัติบุคคล   
งานนิรภัย กลุ่มงานการบิน บ.ตร.ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์รัฐบาล ในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0
อ่านรายละเอียด...
สถานการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต
สถานการณ์เรือล่มที่จังหวัดภูเก็ต   
เมื่อวันที่ 5 ก.ค. เกิดขึ้น 3 เหตุการณ์ในเวลาไล่เลี่ยกัน รวมยอดผู้ประสบภัยทั้งสิ้น 149 คน นอกจากเหตุเรือฟีนิกซ์ล่มยังมีเหตุเรือ เซเรนาต้า ล่มบริเวณเกาะไม้ท่อน โดยมีผู้โดยสารและลูกเรือรวม 42 คน และเรือเจ็ทสกีของนักท่องเที่ยวชาวรัสเซีย 2 คนล่มใกล้เกาะราชา แต่เจ้าหน้าที่ได้ระดมค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งหมดได้แล้ว
อ่านรายละเอียด...
SAREX 2018
SAREX 2018   

กองทัพบกร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม (สคอ.สปค.) เชิญชวนเข้าร่วมงานการฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานและเรือที่ประสบภัย ประจำปี 2561 (SAREX 2018) ครั้งที่ 38...
อ่านรายละเอียด...
การรายงานข้อมูลชั่วโมงบินตามแบบ CAAT
การรายงานข้อมูลชั่วโมงบินตามแบบ CAAT   
เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับ สนธิสัญญาการบินระหว่างประเทศ Annex6 ว่าด้วยการปฏิบัติการของอากาศยาน ในส่วนของการปฏิบัติงานเฮลิคอปเตอร์ Part 3 จึงได้จัดทำฐานข้อมูลจัดเก็บชั่วโมงบินให้เป็นไปตามข้อบังคับด้งกล่าว
อ่านรายละเอียด...
ลำดับเหตุการณ์ค้นหาทีมหมูป่า จากวันแรกถึงวันที่พบ13ชีวิต
ลำดับเหตุการณ์ค้นหาทีมหมูป่า จากวันแรกถึงวันที่พบ13ชีวิต   
ลำดับเหตุการณ์ค้นหาทีมหมูป่า จากวันแรกที่พบว่า เยาวชน 12 คนจากทีมฟุตบอลหมูป่า อะคาเดมี และโค้ชผู้ฝึกสอน หายไปในถ้ำหลวง-ขุนน้ำนางนอน อ.แม่สาย จ.เชียงราย
อ่านรายละเอียด...
แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และบุคคลท่าอาวุธ
แบบฝึกบุคคลท่ามือเปล่า และบุคคลท่าอาวุธ   
ด้วยอนุมัติ ตร. ให้ทุกหน่วยใน ตร.ใช้แบบฝึกพระราชทาน...
อ่านรายละเอียด...
วิทยากรหลักสูตรค้นหาและกู้ภัย กองทัพอากาศ
วิทยากรหลักสูตรค้นหาและกู้ภัย กองทัพอากาศ   
วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจการพิเศษและการกู้ภัยพร้อมคณะ เดินทางบรรยายเรื่องสำนักงานตำรวจแห่งชาติกับการค้นหาและช่วยชีวิต ให้แก่ นายทหารนักเรียนหลักสูตรค้นหาและกู้ภัย กองทัพอากาศ
อ่านรายละเอียด...
ฐานข้อมูลการกระทำผิดของคดีละเมิดทางเพศ
ฐานข้อมูลการกระทำผิดของคดีละเมิดทางเพศ   
กองบินตำรวจได้ปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกในการสนับสนุนหน่วยงานหลักในทุกมิติ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ประชาชนในการพิทักษ์รักษาความสงบเรียบร้อยและความยุติธรรมในสังคม...
อ่านรายละเอียด...
การฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลือเรือและอากาศยานประสบภัย 2560
การฝึกซ้อมค้นหาและช่วยเหลือเรือและอากาศยานประสบภัย 2560    
อ่านรายละเอียด...
PALADIN  7.0
PALADIN 7.0   
โปรแกรมสำหรับ Digital Forensic ที่มีพลัง ในการสืบค้น ของ SUMURI.COM
อ่านรายละเอียด...
อบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี ๒๕๖๐
อบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี ๒๕๖๐   
กรมการสรรพกำลังกลาโหม จัดอบรมปรับมาตรฐานเพื่อการฝึกระดมสรรพกำลังเพื่อการทหาร ประจำปี ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ 24-27 เมษายน 2560
อ่านรายละเอียด...
ภารกิจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม
ภารกิจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัยพิบัติน้ำท่วม   

ภารกิจงานค้นหาช่วยเหลือกู้ภัย กองบินตำรวจ
อ่านรายละเอียด...
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559
การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559    

การฝึกซ้อมการค้นหาและช่วยเหลืออากาศยานที่ประสบภัย ประจำปี 2559 ณ กองบิน 21 จังหวัดอุบลราชธานี
อ่านรายละเอียด...
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย IDMEXs 2016
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย IDMEXs 2016   

อ่านรายละเอียด...
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
พัฒนาฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา   
การพัฒนาฐานข้อมูล Microsoft Access เพื่อวิเคราะห์อย่างง่าย

อ่านรายละเอียด...
7วันอันตรายผ่าน2วันตายแล้ว128ศพเจ็บ1,158 คน
7วันอันตรายผ่าน2วันตายแล้ว128ศพเจ็บ1,158 คน   

อ่านรายละเอียด...
เฮลิคอปเตอร์ ทร.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว
เฮลิคอปเตอร์ ทร.ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว   

นำเสนอข่าวโดยทีมงาน Sanook.com ผู้สื่อข่าวรายงานว่า (9 ธ.ค.) เมื่อเวลา 18.10 น. นายสนิท บุญมาฉาย ประธานชมรมเรือท่องเที่ยวเมืองพัทยา เปิดเผยว่า ...
อ่านรายละเอียด...
คู่มือบริหารงาน ค้นหา ช่วยเหลือ กู้ภัย กองบินตำรวจ
คู่มือบริหารงาน ค้นหา ช่วยเหลือ กู้ภัย กองบินตำรวจ   
คู่มือบริหารงาน ค้นหา ช่วยเหลือ กู้ภัย กองบินตำรวจ โดย พ.ต.อ.สุนทร พิศปั้น นักศึกษาหลักสูตรบริหารงานตำรวจชั้นสูง รุ่นที่ ๓๖ พ.ศ.๒๕๕๖
อ่านรายละเอียด...
หลักธรรมสำหรับนักบริหาร
หลักธรรมสำหรับนักบริหาร   
โดย พันตำรวจเอก สุนทร พิศปั้น นักบิน ( สบ ๕ ) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจ
อ่านรายละเอียด...
ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์เพื่อแต่งตั้งดารงตาแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗จ
ประกาศกองบินตำรวจ เรื่อง การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตารวจชั้นสัญญาบัตร เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบินพาณิชย์ตรี – เฮลิคอปเตอร์เพื่อแต่งตั้งดารงตาแหน่ง นักบิน (สบ ๑) กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗จ   

อ่านรายละเอียด...
อุบัติเหตุ ตำรวจกองบินโรยตัวฝึกซ้อมพลาดตกจากเฮลิคอปเตอร์.
อุบัติเหตุ ตำรวจกองบินโรยตัวฝึกซ้อมพลาดตกจากเฮลิคอปเตอร์.   

เกิดเหตุไม่คาดฝัน เมื่อเวลา 1100 น. วันที่ 23 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบินตำรวจ แสดงการช่วยเหลือผุ้ประสบภัย...
อ่านรายละเอียด...
ตรวจสอบเส้นทางจากกล้องcctv ทั่วประเทศ
ตรวจสอบเส้นทางจากกล้องcctv ทั่วประเทศ   
ตรวจสอบเส้นทางจากกล้อง cctv ทั่วประเทศ real time  http://maintenance.doh.go.th/ems/xhome.aspx
อ่านรายละเอียด...
อุบัติเหตุ คุณน้ำผึ้ง ม.ล.สราลี กิติยากร รถคว่ำที่อมก๋อย
อุบัติเหตุ คุณน้ำผึ้ง ม.ล.สราลี กิติยากร รถคว่ำที่อมก๋อย   
ฮ.นำ "คุณน้ำผึ้ง" ถึงรพ. มีสติดี ยกมือโอเคให้คนมารอรับ หลังอุบัติเหตุรถคว่ำที่อมก๋อย
อ่านรายละเอียด...
คำสั่งแต่งตั้ง รอง ผบก.- สว. ประจำปีงบประมาณ 2556
คำสั่งแต่งตั้ง รอง ผบก.- สว. ประจำปีงบประมาณ 2556    
คำสั่งแต่งตั้ง รอง ผบก.- สว. ประจำปีงบประมาณ 2556
อ่านรายละเอียด...
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ
การแจ้งเหตุไม่ไปใช้สิทธิฯ   

หากในวันเลือกตั้งผู้มีสิทธิเลือกตั้งไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้เพราะมีกิจธุระจำเป็น ...
อ่านรายละเอียด...
ปภ.เผย7วันอันตรายปีใหม่เข้าสู่วันที่4ยอดตายสะสม209 เจ็บรวม 1,931 เชียงรายเกิดอุบัติเหตุสูงสุด23ครั้ง
ปภ.เผย7วันอันตรายปีใหม่เข้าสู่วันที่4ยอดตายสะสม209 เจ็บรวม 1,931 เชียงรายเกิดอุบัติเหตุสูงสุด23ครั้ง   

ปภ.เผย7วันอันตรายปีใหม่เข้าสู่วันที่4ยอดตายสะสม209 เจ็บรวม 1,931 เชียงรายเกิดอุบัติเหตุสูงสุด23ครั้ง...  ดูรายละเอียดhttp://www.disaster.go.th/dpm/
อ่านรายละเอียด...
ในหลวง พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2557
ในหลวง พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2557   

ในหลวง พระราชทาน ส.ค.ส. ปี 2557
อ่านรายละเอียด...
สวัสดีปีใหม่ ม้าศึก 2557
สวัสดีปีใหม่ ม้าศึก 2557   
ขอแสดงขอความยินดีและอำนวยพรให้ท่านแล้วครอบครัวมีความสุข และสมบูรณ ลาภ ยศ ทั้งปวง งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย บ.ตร.
อ่านรายละเอียด...
สาธิตรอกกว้านไฟฟ้าสำหรับกู้ภัยประจำอากาศยาน
สาธิตรอกกว้านไฟฟ้าสำหรับกู้ภัยประจำอากาศยาน   
เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 บ.ซีแอร์ไทย จำกัด ได้นำรอกกู้ภัยชนิดพกพา ทำการสาธิตให้ข้าราชการตำรวจ กองบินตำรวจ เข้าชม....
อ่านรายละเอียด...
ขนาดชุดบินของผู้ทำการในอากาศ
ขนาดชุดบินของผู้ทำการในอากาศ   

ข้าราชการตำรวจสามารถตรวจสอบขนาดได้ตามรายละเอียดตามแนบ..

อ่านรายละเอียด...
ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน
ให้ข้าราชการตำรวจรักษาราชการแทน   
ด้วย ตร.มีคำสั่งที่ ๕๗๕/๒๕๕๖ ลง ๒๘ ก.ย.๕๖ ให้ข้าราชตำรวจ จำนวน ๒๐๖ นาย รักษาราชการแทน ในตำแหน่ง มีผลตั้งแต่ ๑ ต.ค.๕๖...
อ่านรายละเอียด...
ตรวจสอบพื้นที่ระวังภัยและมีความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำท่วม
ตรวจสอบพื้นที่ระวังภัยและมีความเสี่ยงน้ำท่วมน้ำท่วม   
ดูรายละเอียดได้ที่ http://www.thaiflood.com/
อ่านรายละเอียด...
ตำรวจภูธรภาค ๑ ขอขอบคุณกองบินตำรวจในการสนับสนุนภารกิจ"ยุทธการฟ้าสางที่วังน้อย"
ตำรวจภูธรภาค ๑ ขอขอบคุณกองบินตำรวจในการสนับสนุนภารกิจ"ยุทธการฟ้าสางที่วังน้อย"   
อ่านรายละเอียด...
สนับสนุนภารกิจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
สนับสนุนภารกิจกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด   
กองบินตำรวจสนับสนุนภารกิจ การฝึกยุทธวิธี ให้แก่ข้ราราชการตำรวจ บช.ปส.ระหว่าง 9-10 ก.ค.56 ณ กองบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
อ่านรายละเอียด...
กองบินตำรวจ สนับสนุน งานวัน "ปราบไพรีอริศัตรูพ่าย" โดยตำรวจภูธร ภาค1 ที่เมืองทองธานี
กองบินตำรวจ สนับสนุน งานวัน "ปราบไพรีอริศัตรูพ่าย" โดยตำรวจภูธร ภาค1 ที่เมืองทองธานี   
อ่านรายละเอียด...
ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
ประกาศรับสมัครเข้าเป็นนักบินพาณิชย์ตรีเฮลิคอปเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖   
กองบินตำรวจประกาศรับสมัครข้าราชการตำรวจเพื่อเป็นนักบินพาณิชย์ตรี เฮลิคอปเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
อ่านรายละเอียด...
แนวทางการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่มารักษาตัวที่ รพ.ตร.
แนวทางการปฏิบัติในการเคลื่อนย้ายข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่มารักษาตัวที่ รพ.ตร.   
 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม พร้อมดาวน์โหลด แบบฟอร์ม ได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-9.html 
อ่านรายละเอียด...
ปภ.รายงาน สะพานขาด ตาย 5 เจ็บ 45
ปภ.รายงาน สะพานขาด ตาย 5 เจ็บ 45   
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 18.00 น. วันที่ 28 เม.ย. เกิดเหตุสะพาน 200 ปี ข้ามแม่น้ำป่าสักฯ ข้างวัดสะตือ หมู่ 6 ต. ท่าหลวง อ. ท่าเรือ จ. พระนครศรีอยุธยา พังถล่มมีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก... ...""
อ่านรายละเอียด...
แผ่นดินไหวจีนยอดตายพุ่งกว่า 200 ศพ เจ็บกว่า 11,000 ราย
แผ่นดินไหวจีนยอดตายพุ่งกว่า 200 ศพ เจ็บกว่า 11,000 ราย   

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานจากมณฑลเสฉวน ประเทศจีน เมื่อวันที่ 21 เม.ย.ว่า คณะเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยของจีน กำลังใช้ความพยายามอย่างหนักเพื่อที่เข้าไปให้ถึงผู้ที่รอดชีวิต ที่ยังอยู่ใต้ซากปรักหักพังของอาคารบ้านเรือนจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาด 6.6 ริกเตอร์ ...

อ่านรายละเอียด...
แนะนำเจ้าหน้าที่ค้นหาช่วยเหลือกู้ภัย กองบินตำรวจ
แนะนำเจ้าหน้าที่ค้นหาช่วยเหลือกู้ภัย กองบินตำรวจ   
วันนี้ งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย กองบินตำรวจ ขอเสนอบุคคลากรของกองบินตำรวจ ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้านงานค้นหากู้ภัย และมีประสบการณ์ความรู้ความชำนาญและผลงานไม่แพ้ เจ้าหน้าที่กู้ภัยฯ ท่านอื่น ท่านผู้นี้คือ ด.ต.ภัทรกฤทย์ ดีทองกุล ผบ.หมู่ ฝอ.บ.ตร.(งาน ๗) ติดตามผลประวัติและผลงานของนักกู้ภัยท่านนี้ได้ทางวิดีทัศน์ผลงาน นะครับ...
อ่านรายละเอียด...
เข้าสู่วันที่ ๖ ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ เทศกาลสงกรานต์ เสียชีวิตสะสม ๒๑๘ ราย
เข้าสู่วันที่ ๖ ของการรณรงค์ลดอุบัติเหตุฯ เทศกาลสงกรานต์ เสียชีวิตสะสม ๒๑๘ ราย   
 ๑๗ เมษายน เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ กรมปภ. พล.ต.ท.เรืองศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บังคับการตำรวจจราจร นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมเป็นประธานแถลงข่าวผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี ๒๕๕๖ กล่าวถึงสถิติอุบัติเหตุในรอบ ๒๔ ชั่วโมง ของวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๖ (วันที่หกของการรณรงค์)...
อ่านรายละเอียด...
"ผบ.ตร." ปล่อยแถวป้องกัน-ลดอุบัติเหตุสงกรานต์
"ผบ.ตร." ปล่อยแถวป้องกัน-ลดอุบัติเหตุสงกรานต์   
เมื่อเวลา 15.30 น. วันนี้ (9 เม.ย.) พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. พล.ต.อ.ปานศิริ ประภาวัต รองผบ.ตร. พล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน ที่ปรึกษา สบ.10 พล.ต.ท.เรือศักดิ์ จริตเอก ผู้ช่วยผบ.ตร. เป็นประธานพิธีปล่อยแถวระดมกำลัง ...
อ่านรายละเอียด...
โยกย้ายข้าราชการตำรวจกลางปี
โยกย้ายข้าราชการตำรวจกลางปี   
ที่ห้องประชุม 1 โซน c อาคาร 1 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(ตร.) วันนี้( 29 มี.ค.) นายนนทิกร กาญจนจิตรา เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก หรือบอร์ดกลั่นกรอง ...
อ่านรายละเอียด...
ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กองบินตำรวจ พ.ศ.2555
ผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม กองบินตำรวจ พ.ศ.2555   
กองบินตำรวจ ภายใต้การบริหารงานของ พลตำรวจตรี ฌาณไชย แกล้วเขตต์การ ผู้บังคับการกองบินตำรวจ ได้ตระหนักถึงภัยคุกคามจากอุทกภัยซึ่่งเคยสร้างความเสียหายในพื้นที่ของกองบินตำรวจ เมื่อปี พ.ศ.2554 และเพื่อเป็นการสนองตอบตามแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาล...
อ่านรายละเอียด...
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี.วันที่ ๘ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี.วันที่ ๘ - ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕   

           ด้วยรำลึกในพระกรุณาธิคุณของ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี  เหล่าข้าราชการตำรวจ กองบินตำรวจ ขอถวายความอาลัยอย่างสุดซึ้ง ซึ่งสามารถน้อมรำลึก และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.princessbejaratana.com

อ่านรายละเอียด...
ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ ไม่ประมาท มีสติปัญญารู้คิดตลอดเวลา
ในหลวงพระราชทานพรปีใหม่ ไม่ประมาท มีสติปัญญารู้คิดตลอดเวลา   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพรปีใหม่แก่ชาวไทย ทรงยกเหตุการณ์น้ำท่วม เตือนใจ ชีวิตมีอุปสรรค จะอยู่อย่างปรกติสุขอย่างเดียวไม่ได้ ต้องเตรียมกาย-ใจให้พร้อมเสมอ ไม่ประมาท พร้อมพระราชทาน ส.ส.ส.ปีพ.ศ.2555 แก่ประชาชน  
อ่านรายละเอียด...
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 666/2554 ลง 26 ต.ค.2554 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 666/2554 ลง 26 ต.ค.2554 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบ   
คำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ที่ 666/2554 ลง 26 ต.ค.2554 เรื่อง กำหนดลักษณะงานและการมอบอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบให้จเรตำรวจแห่งชาติ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 10) ที่ปรึกษา (สบ 10) ผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ รองหัวหน้านายตำรวจราชสำนักประจำ (สบ 9) และรองจเรตำรวจแห่งชาติ (สบ 9) 
อ่านรายละเอียด...
นายกฯ ขึ้น ฮ.กองบินตำรวจ สั่งการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
นายกฯ ขึ้น ฮ.กองบินตำรวจ สั่งการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   
นายกฯ สั่งกองบิน ตร.นำ ฮ.ออกช่วยผู้ประสบภัย 24 ชม. กรุงเทพฯ 12ต.ค.- 14 ต.ค.นี้ นายกรัฐมนตรีสั่งกองบินตำรวจนำเฮลิคอปเตอร์ออกช่วยเหลือและอพยพประชาชนออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัย และเร่งเสริมแนวคันกั้นน้ำ
 
 
อ่านรายละเอียด...
รายงานการประชุมกลุ่มงานการบิน ครั้งที่ 28/2554 และ 32-34 /2554
รายงานการประชุมกลุ่มงานการบิน ครั้งที่ 28/2554 และ 32-34 /2554   

กลุ่มงานการบิน กองบินตำรวจได้จัดทำรายงานการประชุมกลุ่มงานการบิน เพื่อให้ข้าราชการตำรวจกลุ่มงานการบิน ได้ทราบและเข้าชมได้ที่เว็บไซต์ http://www.tpad.police.go.th/dynamic-40-186.html หากยังไม่ได้รับ รหัสผ่าน รับได้ที่งานเทคโนฯ หรือ ส่งอีเมล์ขอรับมาได้ที่อีเมล์ [email protected]

อ่านรายละเอียด...
คำสั่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม วาตภัย ดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก
คำสั่งปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วม วาตภัย ดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก   

ด้วยปัจจุบันเกิด วิกฤติการณ์อุทกภัย ในหลายพื้นที่สร้างความเดือดร้อนแก่พี่น้องประชาชนโดยทั่วไป เพื่อให้เป็นไปตามแนวนโยบายขจัดทุกข์ บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชน ผบก.บ.ตร.จึงได้กำชับและสั่งการ หน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย...

อ่านรายละเอียด...
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เผยแพร่ความรู้และข้อมูลด้านการทุจริตแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชน
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน เผยแพร่ความรู้และข้อมูลด้านการทุจริตแก่ข้าราชการตำรวจและประชาชน   
ตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกองบินตำรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ ...
อ่านรายละเอียด...
แผนปฏิบัติการ รักษาความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนคณะกรรมการเลือกตั้งของกองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๔
แผนปฏิบัติการ รักษาความสงบเรียบร้อยและสนับสนุนคณะกรรมการเลือกตั้งของกองบินตำรวจ พ.ศ.๒๕๕๔   
กองบินตำรวจได้ออกคำสั่งปฏิบัติการเพื่อให้การปฏิบัติงานในช่วงเลือกตั้งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนคณะกรรมการเลือกตั้ง  ดูราย ละเอียด  ผู้ที่ไม่สามารถเข้าชมได้กรุณา ขอรหัสผ่านทาง [email protected]
อ่านรายละเอียด...
อนุมัติหลักการใช้ฐานข้อมูลรายงานสภาพอากาศยานและเชื้อเพลิงประจำวัน
อนุมัติหลักการใช้ฐานข้อมูลรายงานสภาพอากาศยานและเชื้อเพลิงประจำวัน   
อ่านรายละเอียด...
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องรับสมัครข้าราชการตารวจ ภายนอกสังกัดสานักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้ารับการทดสอบ
ประกาศสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เรื่องรับสมัครข้าราชการตารวจ ภายนอกสังกัดสานักงานตรวจคนเข้าเมือง เข้ารับการทดสอบ   
อ่านรายละเอียด...
ขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๗๑๐/๒๕๕๓
ขอบคุณข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๗๑๐/๒๕๕๓   

ตามที่ ตท.ได้จัดให้มีการทดสอบข้าราชการตำรวจที่จะไปปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ....

อ่านรายละเอียด...
ฮีโร่ตำรวจไทยท้ามัจจุราชช่วยประชาชนใต้
ฮีโร่ตำรวจไทยท้ามัจจุราชช่วยประชาชนใต้    
 การบำบัดทุกข์  บำรุงสุข  ของ  ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ เป็นสิ่งที่หน้าชื่นชม  ยกย่อง  จากเหตุการณ์อุทกภัยน้ำท่วม ดินถล่ม ในพื้นที่ภาคใต้........
"".. .ใ.
อ่านรายละเอียด...
พระราชบัญญัติตำรวจ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔
พระราชบัญญัติตำรวจ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔   
อ่านรายละเอียด...
ซักซ้อมการปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน  และการเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ
ซักซ้อมการปฏิบัติการเลื่อนขั้นเงินเดือน และการเลื่อนขั้นเงินเดือนลูกจ้างประจำ   
อ่านรายละเอียด...
ภาพภารกิจร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวสาธิตกู้ภัยนักท่องเที่ยว อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ภาพภารกิจร่วมกับตำรวจท่องเที่ยวสาธิตกู้ภัยนักท่องเที่ยว อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   
กองบินตำรวจ ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว จัดการฝึกร่วมกู้ภัยทางทะเลโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการรักาษความปลอดภัยแก่นักท่อง เที่ยวในจังหวัดชายทะเล อันเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ณ หาดชะอำ จ.เพชรบุรี  เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๔ (http://www.tpad.police.go.th/dynamic-2-200.html)
 
อ่านรายละเอียด...
หนังสือ ตร. ที่ 0009.26/ ว 005 ลง 31 ม.ค.2554 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการตำรวจ [หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ , ผนวก ก , ผนวก ข , ผนวก ค , ผนวก ง , ข้อตกลง]
หนังสือ ตร. ที่ 0009.26/ ว 005 ลง 31 ม.ค.2554 แจ้งหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการตำรวจ [หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินฯ , ผนวก ก , ผนวก ข , ผนวก ค , ผนวก ง , ข้อตกลง]   
http://tpad.police.go.th/dynamic-12-198.html 
อ่านรายละเอียด...
ประกาศ ตร. เรื่องรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554
ประกาศ ตร. เรื่องรายชื่อข้าราชการตำรวจที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์และจะพ้นจากราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2554    
อ่านรายละเอียด...
ผลการนับคะแนนการเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างไม่เป็นทางการ
ผลการนับคะแนนการเลือก ก.ตร.ผู้ทรงคุณวุฒิอย่างไม่เป็นทางการ   
ตรวจสอบได้ที่ : http://www.opc.police.go.th/testsite/select_pktr/index.php
อ่านรายละเอียด...
กำหนดการงานวันเด็ก กองบินตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔
กำหนดการงานวันเด็ก กองบินตำรวจ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๔    

อ่านรายละเอียด...
ส.ค.ส.พระราชทานเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๔
ส.ค.ส.พระราชทานเนื่องในวันปีใหม่ ๒๕๕๔   
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีพระราชดำรัสพระราชทานพรปีใหม่พ.ศ.2554แก่พสกนิกรชาวไทยเมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค.2553 ...
อ่านรายละเอียด...
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...