หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร   ติดต่อ  
พันตำรวจเอก สุนทร พิศปั้น
รอง ผบก.บ.ตร.
 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ระบบส่งเอกสารอิเลคทรอนิคส์
ตรวจสอบข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
Elevated Heliport
ชมรมนักบินตำรวจ
 
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
 
438823
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
17 มกราคม 2561
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
ข่าวประชาสัมพันธ์
พัฒนาฐานข้อมูลประวัติบุคคล
พัฒนาฐานข้อมูลประวัติบุคคล
งานนิรภัย กลุ่มงานการบิน บ.ตร.ได้ดำเนินการตามยุทธศาสตร์รัฐบาล ในการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน พัฒนาระบบงานเพื่อรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 จึงพัฒนาฐานข้อมูล Microsoft Access ซึ่งเป็นหนึ่งในโปรแกรม MSOFFICE ที่มีอยู่ทั่ไป ร่วมกับ โปรแกรม VB(Visual Basic) Application จัดทำฐานข้อมูล สำหรับการวางแผน
ขั้นตอนการใช้
1. ดาวน์โหลด ไฟล์ .ZIP ซึ่งจะมี ไฟล์สำคัญ ได้แก่ ไฟล์ SETUP และ Folder database  
2.copy Folder database ไว้ที่ c:
3.Doubble cLick SETUP เพื่อเปิดฐานข้อมูล
4.Copy APPlication file (personal) วางหน้า DeskTop
5.ดาวน์โหลด Visual Basic 2015 ที่ https://www.visualstudio.com/vs/visual-studio-express/
6.ดาวน์โหลดโปรแกรม Crystal Report for VB สำหรับสั่งพิมพ์
7.ปุ่มคอนโทรล ประกอบด้วย ปุ่ม SaveData คือ ปุ่มสำหรับเพิ่มข้อมูลทั้งหมด
   ปุ่ม Edit/Save สำหรับแก้ไข Record
   ปุ่ม Previous และ Next สำหรับ เลื่อนดู Reccord  หน้า/หลัง
   ปุ่ม AddNew สำหรับ เพิ่ม Record
   ปุ่ม ClearData ใช้สำหรับ Clear ข้อมูลใน record
   ปุม Delete สำหรับ ลบ Record ทั้ง Record
   ปุ่ม Close สำหรับ ปิด Application
   *     กรอกชื่อ และ กด GOTO เพื่อค้นหาและไปยัง Record
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...