หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร   ติดต่อ  
พันตำรวจเอก สุนทร พิศปั้น
รอง ผบก.บ.ตร.
 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ระบบส่งเอกสารอิเลคทรอนิคส์
ตรวจสอบข้อมูลอิเลคทรอนิกส์
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
Elevated Heliport
ชมรมนักบินตำรวจ
 
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
 
445380
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
27 พฤษภาคม 2561
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย IDMEXs 2016
การฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย IDMEXs 2016

นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการในการประชุม ครม.ครั้งที่ ๑๖/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๙ ให้มีการจัดเตรียมการบรรเทาภัยพิบัติกรณีไฟไหม้อาคารสูง โดยบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งต้องสามารถดำเนินการได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ และมีประสิทธิภาพ ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จึงพิจารณาจัดการฝึกซักซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ (IDMEX 2016) ในระหว่างวันที่ ๔- ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๙ โดยมีกำหนดการ นายกรัฐมนตรี เดินทางมาตรวจเยี่ยมการฝึก ณ ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ในวันที่ ๑๐ ก.ค.๕๙ (เอกสารหมายเลข ๓) สำหรับการฝึกสถานการณ์จำลอง มีรายละเอียดดังนี้ เกิดไฟฟ้าลัดวงจรจากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าหลัก และระบบไฟฟ้าสำรองในห้องเก็บเอกสาร เป็นเหตุให้เกิดไฟไหม้อย่างรุนแรง บริเวณชั้น ๓ และชั้น ๒๕ ของอาคารสูง ๕๐ ชั้น ไฟได้ลุกลามต่อเนื่องไปยังห้องเก็บเคมีภัณฑ์ที่เป็นสารไวไฟ ซึ่งระบบไฟสำรองของอาคารไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากอยู่ในระหว่างการซ่อมแซมปรับปรุงระบบ อีกทั้งระบบดับเพลิงอัตโนมัติขัดข้อง ในอาคารมีผู้ปฏิบัติงานประมาณ ๒,๐๐๐ คน ไม่สามารถออกจากอาคารได้เนื่องจากถูกปิดล้อมด้วยไฟไหม้ที่ชั้น ๓ และชั้น ๒๕ จำเป็นต้องเร่งอพยพคนออกจากอาคาร ทำการดับไฟที่ไหม้ รักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ ตกจากที่สูง และสำลักควัน เป็นจำนวนมาก ระบบไฟฟ้า,สื่อสารภายในอาคารถูกตัดขาด สถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงและควบคุมได้ยาก พื้นที่การฝึก อาคารสำนักงาน ประกันสังคม พื้นที่ ๓ , อาคารกระทรวงแรงงาน และสนามกีฬาศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) กรุงเทพมหานคร
 
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...