หน้าแรก   ประวัติ   หน่วยงานในสังกัด   นโยบายบริหาร ติดต่อ

ฝ่ายกิจการพิเศษ กลุ่มงานการบิน

 
ภาพถ่ายอันทรงคุณค่า
ประวัติ
ผลงาน
ข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
ความรู้/บทความ
มุมดาวน์โหลด
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
มุมเครื่องบิน
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Gallery น่าประทับใจ
วิดีทัศน์
ผลสำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
นิรภัยการบิน
ติดต่อ/ข้อเสนอแนะ
ชมรมนักบินตำรวจ
Elevated Heliport
 
แบบสอบถามความพึงพอใจในการให้บริการอากาศยานกองบินตำรวจ
E-Tpad Exam
ระบบเชื้อเพลิงอากาศยาน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทการบินไทย จำกัด
กรมอุตุนิยมวิทยา
กองข่าวอากาศ
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
Personal in Charge
ค้นหาที่หมาย
 
764880
นับตั้งแต่วันที่
1 กรกฎาคม 2552
 
18 มกราคม 2563
งานค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัย ขอเสนอการบริการโดยสมาชิกสามารถอัพโหลดข้อมูลหรือแจ้งข่าวสารด้านการค้นหาช่วยเหลือและกู้ภัยได้โดยตรง ดูราละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://sar.tpad.police.go.th/dynamic-7.html
มุมเครื่องบิน
FOKKER-50
FOKKER-50    

อ่านรายละเอียด...
Casa Model CN - 235 - 200 M
Casa Model CN - 235 - 200 M    
- เครื่องบินลำเลียงขนาดกลาง
อ่านรายละเอียด...
Short Model SD 3 - 30 UTT
Short Model SD 3 - 30 UTT    
- เครื่องบินลำเลียงขนส่ง
อ่านรายละเอียด...
Skyvan Model SC - 7
Skyvan Model SC - 7    
- เครื่องบินลำเลียงขนส่งขนาดเบา
อ่านรายละเอียด...
Porter PC - 6
Porter PC - 6    
- เครื่องบินธุรการและตรวจการณ์
อ่านรายละเอียด...
Helicopter EC 155 B - 1
Helicopter EC 155 B - 1    
- เฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะและขนส่ง VIP
อ่านรายละเอียด...
Helicopter Bell Model 412
Helicopter Bell Model 412    
- เฮลิคอปเตอร์ขนส่งใช้งานทั่วไป
อ่านรายละเอียด...
Helicopter Bell Model 212
Helicopter Bell Model 212    
- เฮลิคอปเตอร์ขนส่งใช้งานทั่วไป
อ่านรายละเอียด...
Helicopter Bell Model 205 A/A - 1
Helicopter Bell Model 205 A/A - 1    
- เฮลิคอปเตอร์ขนส่งใช้งานทั่วไป
อ่านรายละเอียด...
Helicopter Bell Model 206 L-1
Helicopter Bell Model 206 L-1    
- เฮลิคอปเตอร์ธุรการ
อ่านรายละเอียด...
Helicopter Bell Model 206 B
Helicopter Bell Model 206 B    
- เฮลิคอปเตอร์ธุรการ
อ่านรายละเอียด...
 
 
เบอร์โทรศัพท์กองบินตำรวจ
ระเบียบ/คำสั่ง/หนังสือเวียน
รายงานประชุม บ.ตร.
รายงานวิเคราะห์ข้อมูลบริหาร
ข่าวสารกองบินตำรวจ
Download คู่มือปฏิบัติงาน
Gallery น่าประทับใจ
 
  กองการสอบ...
  กองบังคับการตรวจค...
  ฐานข้อมูลหน่วยงาน...
  กองทัพบก ...
  หมากรุกไทย ...
  กองบัญชาการศึกษา...
  กองบังคับการตรวจค...
  หนังสือพิมพ์ไทยรั...
  กองทัพเรือ ...
  บช.ภ.1 ...
  Check E-mail Poli...
  ข้อมูลตำบล...
  E-COP...
  คลังความรู้ด้านกา ...
  บช.ภ.2 ...
  ค้นหาโทรศัพท์ตำรว...
  ตารางเวลาเดินรถ...
  หนังสือพิมพ์ข่าวส...
  AIP THAILAND ...
  บช.ภ.3 ...
  แปลง พิกัด GPS...
  ตารางเวลาเดินรถไฟ...
  กองสารนิเทศ ตร....
  Bell Helicopter ...
  บช.ภ.4 ...
  สำนักงานทะเบียนพล...
  แผนที่ตำรวจ...
  GoogleEarth ...
  ตรวจสภาพอากาศ ...
  บช.ภ.5 ...
  สำนักงานตรวจคนเข้...
  กองทุนบำเหน็จบำนา...
  กองทัพอากาศ ...
  เกมส์จับผิดภาพ ...
ดูข้อมูลทั้งหมด...